מספר זהות
קוד סודי

- הכניסה לפורטל הסטודנט ע"י הקשת מספר ת"ז וקוד אישי

- את הקוד האישי ניתן לשחזר במשרדי אגודת הסטודנטים בחדר 1104